logotype
img1
img2
img3
img4
img5
img6


TUSK - Zápasy - 2016
Round results - 24-09-2016 (Budapest) (24.09.2016)

Sobota, 24.09.2016 - 6. Matchday
1     08:00 h TUSK Podunajské Biskupice Zapszony 0 - 0
2     08:30 h Érmihályfalva Kishegyes 0 - 1
3     09:00 h Zapszony Budapest XVI.kerület 1 - 0
4 Show Events of Match   09:30 h TUSK Podunajské Biskupice Kishegyes 1 - 1
5     10:00 h Budapest XVI.kerület Érmihályfalva 0 - 0
6     10:30 h Kishegyes Zapszony 1 - 1
7 Show Events of Match   11:00 h TUSK Podunajské Biskupice Budapest XVI.kerület 2 - 0
8     11:30 h Érmihályfalva Zapszony 3 - 0
9     12:00 h Kishegyes Budapest XVI.kerület 3 - 1
10 Show Events of Match   12:30 h TUSK Podunajské Biskupice Érmihályfalva 4 - 0